ULÜ-L ELBAB


ULÜ-L ELBAB
Akıl sâhibleri. Düşünebilenler. Akl-ı selim sahibleri

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.